Skip to main content

Dinsdag 19 november | Take over control

Overheden, normeringsinstituten, reguleringscommissies en andere instanties dragen steeds meer normen aan waar organisaties aan dienen te voldoen. Als organisatie dien je te opereren volgens deze verplichte, maar ook vaak vrijwillig opgelegde wet- en regelgeving. Dit vraagt niet alleen om een heldere kijk op de relaties tussen bedrijfsprocessen en deze normeringen, maar evenzeer om een continue aanpassing ervan. Naast deze transformatie zal je als organisatie bovendien risico’s zorgvuldig moeten blijven identificeren, inventariseren en analyseren en zorgen dat beheersmaatregelen accuraat worden afgestemd op deze risico’s.

Met behulp van Mavim koppel je op een eenvoudige en overzichtelijke manier jouw bedrijfsprocessen aan de betreffende normen. Door op deze wijze jouw bedrijfsvoering af te stemmen op de geldende regelgeving verhoog je de kwaliteit van je organisatie, met alle voordelen van dien. Hiermee heb je hét hulpmiddel in handen “to take over control”.

Webinar Make GDPR Work - On Demand

13:30 - 14:00 Online

In dit Engelstalige webinar laten wij je zien hoe deze platform-gebaseerde aanpak voor het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance) jou en je organisatie in staat zal stellen om alle GDPR-initiatieven af te stemmen op lopende projecten, bestaande middelen en strategische doelen en doelstellingen om díe obstakels te visualiseren, die de transformatie naar een GDPR-conforme organisatie belemmeren.

Webinar AVG; 18 maanden later - On Demand

09:30 - 10:00 Online

Tijdens dit webinar gaan we nader in op de recentelijke ontwikkelingen omtrent privacy en compliance. Daarnaast laten wij je zien hoe organisaties hun privacy en informatiebeveiliging kunnen borgen met behulp van het Compliance Management Framework (CMF).

Themabijeenkomst: 360° in control met de BIO

13:30 - 17:00 7AM, Den Haag

BDO neemt je mee langs de belangrijkste veranderingen die de BIO met zich meebrengt, de praktische impact ervan en de kansen die het jouw organisatie kan bieden.

Copyright © 2019 Mavim B.V.