Skip to main content

Woensdag 7 oktober | Volledig in control

Overheden, normeringsinstituten, reguleringscommissies en andere instanties dragen steeds meer normen aan waar organisaties aan dienen te voldoen. Als organisatie dien je te opereren volgens deze verplichte, maar ook vaak vrijwillig opgelegde wet- en regelgeving. Dit vraagt niet alleen om een heldere kijk op de relaties tussen bedrijfsprocessen en deze normeringen, maar evenzeer om een continue aanpassing ervan.

Maar hoe krijg en houd je grip op compliance en verlaag je tegelijkertijd de kosten die het voldoen aan wet- en regelgeving met zich meebrengen?

Met behulp van Mavim koppel je op een eenvoudige en overzichtelijke manier jouw bedrijfsprocessen aan de betreffende normen. Door op deze wijze jouw bedrijfsvoering af te stemmen op de geldende regelgeving verhoog je de kwaliteit van je organisatie én verlaag je de kosten, met alle voordelen van dien. 

Webinar How to downsize your Cost of Compliance - part 1 - On Demand

09:30 - 10:30 NL

In de eerste sessie gaan we in op de vraag hoe je van papieren beleid en externe assessments naar verlichting van werklast kunt gaan. Zo zal Robert Schraders (Manager Kwaliteit, ARBO, Milieu en Procesverbetering bij Kuijpers installaties) zijn ervaringen delen en zullen we laten zien hoe dat in de praktijk werkt. Je leert hoe beleid en regelgeving op elkaar worden afgestemd en hoe je interne & externe assessments kunt organiseren zonder veel extra werk. 

Webinar How to downsize your Cost of Compliance - part 2 - On Demand

11:00 - 12:00 NL

In deze tweede sessie ligt de nadruk op de vraag hoe je ervoor zorgt dat compliance goed en continu geborgd wordt in jouw organisatie én de digitalisering ondersteunt. In dit webinar zal Alfo Melisse (CIO Dela Uitvaartverzekeringen) zijn ervaringen delen en zullen we laten zien hoe dat in de praktijk werkt. Je leert hoe je in control kunt blijven met wet- en regelgeving en hoe dit onderdeel wordt van je dagelijkse werkzaamheden vanuit de bedrijfsvoering.

De wendbare corporatie, klaar voor de toekomst - On Demand

15:30 - 16:15 NL

In dit webinar gaan we met een aantal professionals en adviseurs binnen de corporatiesector in gesprek over het belang van procesbeheersing, standaardisatie en een digitale tweeling van je organisatie.

Webinar Compliance in Control - On Demand

14:00 - 15:00 NL

Maak tijdens dit webinar kennis met de belangrijkste functionaliteiten van het Compliance Management Framework en krijg antwoord op vragen als: als ‘hoe voorkom je zaken als verschuiving van focus?’, ‘hoe belet je dat je vervalt in de waan van de dag?’ en ‘hoe vermijd je dat je een dagtaak hebt aan het managen van losse documenten en spreadsheets?’.

Copyright © 2020 Mavim B.V.